Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 12 reviews
 by Karolina

Dzi?ki Magdzie i u?o?onemu przez niej jad?ospisowi przekona?am si?, ?e zmniejszenia nie tylko obwodw, ale rwnie? blu ng jest mo?liwe. Po zaledwie 3 miesi?cach nie bol? mnie ?ydki, tkanka jest zdecydowanie mi?ksza, a ja sama czuje si? l?ej. Ponadto, nie mam upierdliwego PMS i bol?cych okresw (wcze?niej s?dzi?am, ?e to nieosi?galne). Magda nie tylko dostosowuje jad?ospis do problemw zdrowotnych, ale rwnie? bierze pod uwag? preferencje smakowane, modyfikuje danie je?eli jednak si? z nim nie polubi?am i wykazuje si? anielsk? cierpliwo?ci? w wyja?nianiu kolejnych kwestii. Zawsze odpowiada szczeg?owo na zadane pytanie, anga?uje si? w zadbanie o zdrowie za co jestem bardzo wdzi?czna i serdecznie dzi?kuje :) Ach, i oczywi?cie cieszy si? z rezultatw co jest dodatkow? motywacj?. Polecam wsp?prac? z ca?ego serca!

 by asiollek

Na swojej drodze najpierw spotka?am Beat?, p?niej Dorot? i nast?pnie Magdalen?. Z moimi nogami od zawsze czu?am si? ?le. Zobaczy?am Beat? w Pn? nt lipoedemy i postanowi?am do niej napisa?. Wtedy ruszy?a machina... spotkanie z Dorot?, ktra stwierdzi?a, ?e faktycznie to mo?e by? to. Wizyta u lekarza i 100% potwierdzenie choroby. My?la?am, ?e czeka mnie operacja. Te wspania?e kobiety wyprowadzi?y mnie z b??du. Jest jeszcze tyle, co mog? sprbowa? zrobi?. Kompresja od Doroty, dieta od Magdy, wsparcie treningowe od Beaty i Moniki. Na prawd? opieka kompleksowa... Nie mog?am lepiej trafi?!

 by Basia

Bardzo sie cisz?, ?e na mojej drodze spotka?am dziewczyny z sos-lipodema. Dzi?ki nim czuj? si? zaopiekowana. Od lat nie czu?am sie tak dobrze we w?asnym ciele. Mam ogromny szacunek za to, ?e dziewczyny s?u?? pomoc? i rad?.

 by Aleksandra

Mam zdiagnozowan? lipodemi? od niedawna, cho? wiedzia?am, ?e z moimi nogami jest "co? nie tak" od co najmniej 18 lat (mam 32). Pomimo tego, i? nosz? rozmiar 36 i jestem szczup?a, moje uda to gry i doliny oraz galaretka. Nie nosi?am krtkich spodenek czy mini od kilkunatu lat i my?la?am, ?e ju? nigdy si? to nie zmieni i z moimi nogami nie mo?na ju? nic zrobi?, b?dzie tylko gorzej (pomimo stosowania r?nych diet, ?wicze? i zabiegw). Dzi?ki dziewczynom z SOS-lipoedema nabra?am nadziei, ?e co? da si? z tym zrobi? i ju? po 2 miesi?chach naprawd? widz? efekty. Dowiedzia?am si?, ?e je?li ?wiczenia to odpowiednie i tylko w odzie?y kompresyjnej, je?li dieta to nie jaka? pierwsza lepsza redukcyjna, ale niskow?glowodanowa, a najlepiej ketogeniczna, ?e nale?y wspomaga? si? drena?ami i presoterapi?. Ta pomoc jest nieoceniona, daje nam nadziej?, ?e nawet je?li nasze nogi nie b?d? nigdy wygl?da?y jak u Claudii Schiffer (wcale tego nie oczekuj?), to mo?e przestan? wstydzi? si? za?o?y? czego? co ods?ania kolana, przestan? wstydzi? si? zak?ada? strj k?pielowy... Dzi?kuj?, ?e jeste?cie i ?e dzielicie si? z nami swoj? ogromn? wiedz?!

 by Agnieszka

Podczas badania ?yl, lekarz stwierdzil lipodemie i.... no wlasnie i co dalej. Trudno bylo znale?? jakokolwiek pomoc .

Ta strona jest swietna, prcz nieocenionych doswiadcze? innych dziewcznym to sa doskonale specjalistki.

Dziekuje za sos-lipodemi

 by Agnieszka

O tym, ?e mam lipoedem? wiedzia?am ju? od kilku lat -- po tym jak moja mama zosta?a zdiagnozowana. Tyle ?e oglny przekaz "z tym si? nie da nic zrobi?" sprawi?, ?e faktycznie nic z tym nie robi?am.

Poza oczywi?cie pilnowaniem si?, by nie przyty? wi?cej...Na grupy wsparcia na facebooku i stron? sos-lipoedema.pl trafi?am troch? przypadkiem, troch? szukaj?c, czy po kilku latach nie ma nieco wi?cej informacji na ten temat w polskoj?zycznym internecie. W zasadzie, to po chcia?am po prostu schudn??. Nie dawa?am sobie wielkich nadziei na szczup?e nogi.A tu niespodzianka!

Okazuje si?, ?e to nie do ko?ca tak, ?e diet? nie da si? nic z tym zrobi?. Okazuje si?, ?e masa?e, kremy, drena?e limfatyczne, odzie? kompresyjna czy inne zabiegi kosmetyczne to wcale nie pr?ne przyjemno?ci paniusi z du?ego miasta - jak z?o?liwy g?os w mojej g?owie zasiany gdzie? w dzieci?stwie zawsze mi wmawia? - ale po prostu kwestia zdrowia i jako?ci ?ycia do ktrych i ja mam prawo jak ka?da inna kobieta!

Co wi?cej: one dzia?aj?!!Najpi?kniejszym co zobaczy?am w historiach kole?anek z grupy na facebooku jest w?a?nie to, ?e po??czenie wszystkich dost?pnych metod walki z lipoedem? potrafi DA? SPEKTAKULARNE EFEKTY.Zach?cona t? now? nadziej?, zg?osi?am si? do Magdy Jerzak.

Poniewa? 7 lat temu odchudza?am si? modn? wtedy diet? Dukana, mam powik?ania w postaci dny moczanowej. Dosta?am dostosowan? do sytuacji diet? niskow?glowodanow?, ktra jest SMACZNA i PROSTA w przygotowaniu!!Ponadto zosta?am wys?ana do Doroty Stettler, dzi?ki ktrej prze?ama?am si? do noszenia leginsw kompresyjnych :D

By?o to o tyle wa?ne, ?e nie wiedzia?am, ?e oprcz zwyk?ych rajstop przeciw?ylakowych o stopniowanym ucisku, istniej? rwnie? inne, bardziej wygodne produkty, przeznaczone stricte dla problemu cellulitu lub lipoedemy, ktre nosz? z przyjemno?ci?. -- Czego nie do ko?ca mog? powiedzie? o rajstopach przeciw?ylakowych.Oprcz tego bior? zimne prysznice, kupi?am szczotk? do szczotkowania skry na sucho i olejek Busajna.Min?? dopiero miesi?c odk?d podj??am walk?. Po drodze by?y ?wi?ta Wielkanocne, ciasta, proszony obiad, znowu ciasta, a i tak uda?o mi si? schudn?? 3 kg! xDCzuj? si? ?wietnie. Wygl?d moich ng zosta? nawet skomplementowany przez fizjoterapeutk?, u ktrej by?am z inn? dolegliwo?ci?.Jestem pe?na nadziei i wdzi?czno?ci, ?e - w sumie przypadkiem - trafi?am pod opiek? takich ?wietnych specjalistw!!Pozdrawiam i z czystym sumieniem polecam! :)

 by Ola

Korzystam z wiedzy i pomocy pani Beaty i Magdy. Nigdy nie czu?am si? tak zaopiekowana jak teraz. Wiem co mam je??, jakie mam robi? badania. Jestem w dobrym miejscu! Jeszcze tylko musz? si? zmobilizowa? i wys?a? pomiary Pani Dorocie ?eby naby? dobrze dobrane leginsy do ?wicze?. Dzi?kuj? Paniom!

 by Kasia

Jestem niezmiernie wdzi?czna, ?e znalaz?am t? grup? i trafi?am na tak wspania?e osoby ch?tne o pomocy.

Dzi?ki Magdzie jestem w ko?cu na prawid?owej drodze do zgubienia zb?dnych kg i cm, ktre latami odk?ada?y si? w dziwnych miejscach.

Natomiast gdyby nie Dorota i jej pomoc w doborze kompresji nie nosi?abym jej do dzisiaj.

Od stycznia obwd tylko moich ud zmniejszy? si? o 5 cm. Jestem przez dziewczyny zaopiekowana i wiem, ?e kiedy bym nie potrzebowa?a pomocy zawsze s?, odpisz?, poratuj?.

Dzi?ki nim wiem, ?e jestem we w?a?ciwym miejscu i na w?a?ciwej drodze do lepszej wersji siebie. Dzi?kuj? :)

 by Kasia

Od ponad roku jestem pod opiek? dziewczyn z soslipoedema. Magda przewrci?a moj? kuchni? do gry nogami przez co czuj? si?, ?e ka?dy k?s brany do ust moje cia?o wykorzystuje w 100%. Beata z Monik? pokaza?y jaka aktywno?? jest dla mnie najlepsza. Dorota skompresowa?a moje nogi przez co czuj? si? bardziej atrakcyjna i zmotywowana do dzia?ania. Dzi?kuj?, ?e Was pozna?am.

 by Beata

Bardzo ci??ko wyrazi? jak bardzo jestem wdzi?czna, ?e trafi?am na dziewczyny z SOS- lipoedema. Magda pokaza?a mi w jak wielkim b??dzie jestem my?l?c, ?e tylko liposukcja mo?e mi pomc, Monika pokaza?a drog? w aktywno?ci fizycznej, doradzi?a w konsultacji z Dorot? kompresj?. Wiedza tych kobiet jest nieoceniona. Wystarczy? 1 miesi?c i wygl?da?am lepiej ni? przez ca?e ?ycie, ale przede wszystkim- czuj? si? lepiej! <3

Page 1 of 2:
«
 
 
1
2
 
»